Zespół tworzą nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi mającymi trudności z nauką, komunikacją i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do uatrakcyjnienia zajęć.

Lucyna Kaźmierczak
Rozwiń Zwiń

   Od ponad 20 lat zajmuję się pracą z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi. W prowadzonych przeze mnie zajęciach uczestniczą dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z dysleksją, z Zespołem Aspergera. Obecnie pracuję w szkole podstawowej i prowadzę tam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Doświadczenie logopedyczne zdobywałam pracując w Przedszkolu nr 5 w Swarzędzu.

Wykształcenie:
 • mgr pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagog) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z zakresu logopedii
 • kurs kwalifikacyjny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej- terapeta Integracji Sensorycznej
Ukończone kursy i szkolenia:
 • 2003 - Praca z dzieckiem z ADHD
 • 2008 - Metoda Dobrego Startu
 • 2008, 2009, 2010 - Warsztaty Pedagogiki Zabawy KLANZA
 • 2009 - Praca z osobami z Zespołem Aspergera
 • 2010 - Program Rozwoju Komunikacji MAKATON
 • 2011 - Terapia ręki
 • 2011 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • 2011 - Metody badania zagrożenia dysleksja
 • 2011 - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • 2011 - Metoda Knillów


Dorota Jagielska-Ryszczyńska
Rozwiń Zwiń

   Od wielu lat zajmuję się diagnozą logopedyczną, wczesną interwencją, terapią wad wymowy, terapią opóźnionego rozwoju mowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji oraz terapią dzieci z dysfunkcjami OUN. Doświadczenia zawodowego nabierałam w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu, gdzie pracowałam z kilkumiesięcznymi pacjentami oraz w "Reha-Sporcie", prowadząc terapię osób dorosłych (afazje). Od 2008r. Jestem pracownikiem szkoły podstawoej w Swarzędzu, zatrudnionym na stanowisku logopedy i oligofrenopedagoga. Moja praca jest moja pasją.

Wykształcenie:
 • mgr filologii polskiej ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • studia podyplomowe z logopedii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • kurs kwalifikacyjny organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapeutów Integracji Sensorycznej - terapeuta Integracji Sensorycznej
Ukończone kursy i szkolenia:
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  kierunek: filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej i specjalności film i kultura audiowizualna
 • 2002-2003
  Studium Języków Obcych przy Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym
 • 2004-2006
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej w zakresie logopedii - logopeda dyplomowany
 • 2009-2010
  Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
  ODN w Poznaniu
 • 2011
  Kurs - Terapia Integracji Sensorycznej
Kursy doszkalające:
 • 2005 - "Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy"
 • 2005 - "Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym - diagnoza różnicowa, strategie postępowania logopedycznego"
 • 2006 - MAKATON Program Rozwoju Komunikacji Alternatywnej - moduł 1, 2, 3, 4
 • 2006 - "Wczesna interwencja logopedyczna. Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (Castillo-Morales)"-
 • 2006 - "Komunikacja wspomagająca i alternatywna - wprowadzenie"
 • 2009 - Kinezjologia Edukacyjna I i II stopień
 • 2009 - Dzieci z Zespołem ADHD i zaburzeniami zachowania w szkole
 • 2010 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • 2010 - Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 • 2011 - Diagnoza Potrzeb Edukacyjnych
 • 2011 - Terapia ręki
 • 2011 - Metoda Knillów "Dotyk i komunikacja"


Joanna Bazaniak
Rozwiń Zwiń

Wykształcenie:
 • mgr pedagogiki - nauczanie początkowe (edukacja wczesnoszkolna) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki - Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • kurs kwalifikacyjny organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapeutów Integracji Sensorycznej - terapeuta Integracji Sensorycznej
Ukończone kursy i szkolenia:
 • 2003 - Metody aktywizujące w walce z dysleksją
 • 2004 - Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytami uwagi
 • 2007 - Problem przemocy seksualnej wobec dzieci
 • 2007 - Sposoby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • 2008 - Wio, koniku, ruszaj z nami- łatwe tańce z piosenkami
 • 2009 - Dziecko trudne - jak mu pomóc funkcjonować w grupie
 • 2011 - Osoba z zespołem Aspergera w społeczności szkolnej